Intuīcija ir spēja saprast vai zināt kaut ko bez nepieciešamības to izskaidrot vai pamatot ar loģiskiem apsvērumiem. Tā bieži tiek nosaukta kā “iekšējā balss” vai “sestā maņa”. Intuīcija darbojas zemapziņas līmenī, un tās pamatā ir iepriekšējā pieredze, emocijas un sajūtas, kas ļauj cilvēkam ātri un bieži vien precīzi pieņemt lēmumus vai veikt darbības. Bet, ja esi sarežģītā situācijā iekšā, tad emocijas var nomākt iekšējo balsi. Tā it kā saka priekšā, bet tu tai netici vai nespēj saklausīt. Tādā brīdī noder ieskats situācijā no malas.

ATRODI ATBILDES, KURAS TU SEN MEKLĒ!